Puolustus- ja turvallisuushankintojen (PUTU) sekä kansainvälisten järjestöjen (KV) hankintojen ajankohtaispäivä 09.05.2017

TARKOITUS JA TAVOITE

 • Tarjota keskusteluforumin kautta tuoreinta asiantuntijatietoa PUTU-ja KV -hankinnoista ostajien ja tarjouksia tekevien yritysten näkökulmasta.
 • Lisätä tarjoajille kilpailuetua ja menestymismahdollisuuksia PUTU - ja KV -tarjouskilpailuissa.
 • Johdattaa osallistujat kansainvälisten järjestöjen hankintasääntöihin ja käytäntöihin.

SISÄLTÖ JA OHJELMA

I OSA PUTU-HANKINNAT klo 9-12

 • PUTU-lakipaketti
  • Puolustus- ja turvallisuushankinnat - mitä ne ovat?
  • PUTU-hankintojen pelisäännöt: mitä pitää tietää ja osata?
  • Miten tunnistaa ja osata väistää PUTUhankinnan karikot?
  • Mitä merkitystä on tarjoajalle hankintamenettelyistä ja PUTU-lain lukuisista poikkeuksista?
  • Konsortio: avain moniin isoihin PUTU-tarjouskilpailuihin.
  • Tuoreinta oikeuskäytäntöä.
 • Hankinnan sudenkuoppia
  • Käytännön kokemuksia mm. mitä hankintayksikön/tarjoajan ei kannata/kannattaa tehdä.
 • Mitä voisivat olla innovatiiviset PUTUhankinnat?
  • Esimerkiksi kun PUTU-hankintayksikkö hankkii kotimaisen yrityksen innovaatiotuotteen, niin sillä referenssillä avautuisi kauppoja maailmalta.
  • Innovaatiokumppanuus?
 • Lyhyet infot ja esittelyt:
  • Teollinen yhteistyö/Industrial Participation.
  • PUTU-toimittajan näkökulma.
  • PUTU-hankintayksikön näkökulma
  • Turvallisuusalan näkökulma
  • Sähköinen kilpailutusjärjestelmä
   • HankintaSampo

Lounas 12-13


II OSA KV-JÄRJESTÖJEN HANKINNAT klo 13-16

 • Mitä ovat kansainvälisten järjestöjen hankinnat, mistä ne löytyvät ja miten niihin tarjotaan?
  • hankintoja, joihin ei sovelleta PUTU- tai muita hankintalakeja
  • mutta sisältävät hankintalakeja vastaanvalaisia sääntöjä ja moninaisia järjestöjen omia käytäntöjä, jotka on tunnettava, jotta pääsee tarjoajaksi ja/tai suoraan toimittajaksi.
 • kansainvälisiä järjestöjä: YK, Maailmanpankki, EDA, NATO/NSPA, OCCAR jne.
  • Kriiisinhallinta-, rauhanturva- ja muiden operaatioiden hankinnat, kehityshteistyöhankinnat jne.
 • Suomalaisten yritysten poikkeuksellisissa olosuhteissa tapahtuva liiketoiminta
  • Rescue Camp -konsepti: mahdollisuus suomalaisille yrityksille päästä tarjoamaan osana isoa kv-hankintaa.
 • Case: miten EU hankkii kansainvälisissä operatioissaan
  • Ostajan näkökulma (EUMM-operaatiossa).

KOHDERYHMÄ

 • Kaikki PUTU-hankintaprosessissa toimivat ja PUTU-hankinnoista kiinnostuneet
 • Erityisesti PUTU –hankintojen tarjoaja- ja toimittajayritykset
  • Puolustus- ja turvallisuusalan yritykset ja toimijat
  • Tekniset-, kaupalliset-, juridiset -ja substanssiasiantuntijat
  • Tarjoustiimit
 • Kansainvälisten järjestöjen hankinnoista kiinnostuneet tai niihin tarjoavat tai niistä tietoa haluavat yritykset.

ASIANTUNTIJAT

 • lakimies Kari Tossavainen/ Tossavainen & Metsävainio Oy
 • kaupallisjuridinen asiantuntija, VT Juhani Matinlassi/ Pääesikunta
 • legal counsel Jarmo Metsävainio/ Tossavainen & Metsävainio Oy/EUMM, Georgia
 • toimitusjohtaja, COB Gustav Öller/ Comprendum Oy/StrInsight Partners/ResCamp/InnoBEE
 • erityisasiantuntija Tommi Nordberg/ Puolustusministeriö
 • toimitusjohtaja Petteri Vahla/HankintaSampo/eKeiretsu Oy
 • hallituksen jäsen Stephan Gröndahl/Comprendum Oy

AIKA JA PAIKKA

Keskiviikko 09.05.2017 klo 9- 16, Katajanokan kasino.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset osoitteessa: https://ssl.eventilla.com/putupaiva

Osallistumismaksut

 • osa I + osa II: 590€ + alv 24 % (sisältäen aamupalan, lounaan ja iltapäivän välipalan).
 • osa I (PUTU): 295€ + alv 24% (sis. aamupalan ja lounaan)
 • osa II (KV): 295€ + alv 24% (sis. lounaan ja iltapäivän välipalan)

Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.4.2017.

TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄ JA LISÄTIETOJA