Julkiset hankinnat

Hankintaoikeudelliset palvelut tarjoajalle kaikissa julkisen hankintaprosessin vaiheissa:

Hankinta- ja tarjousprosessi

 

·      Suunnitteluvaihe (ennen hankinnan käynnistämistä/ HILMA-ilmoitusta)

o   tietopyyntöön vastaaminen

o   tekninen vuoropuhelu hankintayksikön kanssa

o   keinoja vaikuttaa hankintojen suunnitteluun ja valmisteluun

o   hakemuksen ja tarjouksen tekemisen suunnittelu

 

·      HILMA-vaihe ja oman alan hankintailmoitukset (www.hankintailmoitukset.fi)

o   tehokas hankintailmoitusten seuranta

o   hankintailmoituksen analysointi - kannattaako osallistua tai tarjota?

o   Mitä tehdä kun yritykseni liikevaihto, referenssit tai muut soveltuvuusvaatimukset ei täyty, mutta haluan ja kykenen osallistua tarjouskilpailuun?

o   suorahankintailmoitukseen reagoiminen kun tiedän yritykseni pystyvän tarjoamaan kyseisessä hankinnassa (valitus)

 

·      Osallistumishakemusvaihe (jos rajoitettu menettely, neuvottelumenettely)

o   menestyvän hakemuksen laatiminen

o   hakemuksen tarkastaminen

o   neuvottelumenettelyssä tukeminen (valmistautuminen, neuvottelut)

o   hankintailmoituksen ja osallistumishakemuspyynnön analysointi

§  onko hankintalainmukainen?

§  kannattaako hakea oikaisua ja/tai valittaa?

o   hankintaoikaisun laatiminen hankintayksikölle menettelyn aikana

o   valituksen laatiminen markkinaoikeuteen menettelyn aikana

 

·      Tarjousvaihe:

o   menestyvän tarjouksen laatiminen

o   tarjouksen tarkastaminen

o   hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön analysointi

§  onko hankintalainmukainen?

§  kannattaako hakea oikaisua ja/tai valittaa?

o   vaatimusten täyttymisen arvioiminen ja selvitykset

o   hankintaoikaisun laatiminen hankintayksikölle menettelyn aikana

o   valituksen laatiminen markkinaoikeuteen menettelyn aikana

 

·      Hankintapäätösvaihe:

o   riskiarviot ja selvitykset ennen hankinta- ja riita-asioiden oikeudenkäyntejä

§  onko päätös hankintalainmukainen?

§  Kannattaako hakea oikaisua ja/tai valittaa?

o   hankintaoikaisun laatiminen hankintayksikölle

o   valituksen laatiminen markkinaoikeuteen

o   muiden valitusten ja oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen

 

·      Hankintasopimusvaihe

o   Sopimustulkinta

o   Sopimuksen muuttaminen tai muuttuminen

o   sopimusriitojen ratkaiseminen

 

Mikä on julkinen hankinta ja hankinnan vaiheet ja kulku?

Mitä toimittaja saa/kannattaa ja mitä ei saa/kannata tehdä julkisessa hankintaprosessissa.


Sopimukset: kotimainen ja kansainvälinen kauppa

·      hankintasopimukset

·      Kauppasopimusten laatiminen, tarkastaminen ja sopimusneuvottelut

·      Avustaminen sopimusriskien tunnistamisessa, ymmärtämisessä, kartoituksessa ja hallinnassa

·      Tulkintaerimielisyyksien selvittäminen ja ratkaisut

·      Sovittelu ja sovintoratkaisut

·      Suomen kauppalain ja Kansainvälisen kauppalain (CISG) soveltaminen, tulkinta ja sopimukset

·      Ulkoistamis- ja kumppanuussopimukset (PPP)

·      Incoterms 2010- toimituslausekkeiden käyttö

Oikeudenkäynnit (kaikki oikeusasteet)

·      Markkinaoikeus -asiat

·      Riitojen ratkaisu

·      Hallinto-oikeusasiat

·      Rikosasiat

·      Vahingonkorvausasiat

·      Kilpailuoikeudelliset asiat

·      Välimiesmenettely

Puolustus- ja turvallisuusala

·      Tarjous- ja sopimusvaiheen tuki koti- ja ulkomaisissa tarjouskilpailuissa ja sopimusneuvotteluissa

o   Kaupallisjuridinen tuki  (ml. sopimusrakenne)

o   Tekninen vaatimustenhallinta sopimuksissa

o   Laadunvarmistus (QA, AQAP)

o   SEUT 346 tulkinta ja riski-analyysit

o   Huoltovarmuusperusteet (security of supply)

o   Immateriaalioikeus (IPR) sopimusehdot

·      Sopimusten laatiminen, tarkastaminen ja sopimusneuvottelut

·      sopimusrikkomuksen tulkintaerimielisyyksien selvittäminen ja sopimusten tulkinta ja sovintoratkaisut

·      Julkisen ja yksityisen kumppanuussopimukset (PPP)

·      Kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden laki- ja sopimusasiat