Yrityksille ja hankintayksiköille

Puolustus-ja turvallisuushankintojen (PUTU) ajankohtaispäivä 9.5.2017 Helsinki

TARKOITUS JA TAVOITE

Ajankohtaispäivän tarkoitus:

Tarjota keskusteluforumin kautta tuoreinta asiantuntijatietoa PUTU-hankinnoista sekä hankintayksikön että tarjouksia tekevien yritysten näkökulmasta.

§ Lisätä PUTU -tarjoajaosaamisen kautta kilpailuetua osallistujille.

§ Osoittaa PUTU-lain mahdollisuuksia käyttää lakia työkaluna hankintojen suunnitteluyhteistyössä.

Tavoitteena on kannustaa hankintojen valmistelijoita ja toimittajia hankinnan valmisteluyhteistyöhön ja tekniseen vuoropuheluun.


Julkiset hankinnat

UUSIMMAT:

"Vaatimustenhallinta julkisissa hankinnoissa - insinööri ja juristi yhteistyössä"

Johdatus julkisiin hankintoihin

o Toimialakohtaiset (tarjoajan tai hankintayksikön oman toimialan näkökulma)

oYmmärrä hankintaprosessia ja vaikuta hankinnan suunnittelussa (tarjoajille)

oHankintasopimukset, neuvottelumenettelyt, puitejärjestelyt yms

Puolustus- ja turvallisuushankinnat

· Erityisalojen hankinnat (Vesi-, energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville)

· Pienhankinnat (Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat)

· Tilaajavastuulaki

· Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot: JYSE 2014 Tavarat ja Palvelut

· Palveluhankinnat (Palvelusopimusten laadinta)


Kotimainen ja kansainvälinen kauppa- ja sopimusoikeus

·       Kotimaisen kaupan sopimusehdot ja riskienhallinta

     Kansainvälisen kaupan sopimusehdot ja riskienhallinta

o   Ks. myös koulutukseni Yritysakatemiassa 10.12.2014 ja 11.3.2015

http://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/kaikki_koulutukset/kansainvalisen_kaupan_sopimusehdot_ja_riskienhallinta.2558.html

·       Sopimusten laatiminen - tärkeimmät sopimusehdot

o   Alkeis- ja jatkokurssit

o   Ammattilaisille uutta ja kertausta

 ININCOTERMS ® 2010 -toimituslausekkeet

o   Ks. myös koulutukseni Yritysakatemiassa 6.10.2015, 2.12.2015 ja 8.3.2016

http://yritysakatemia.fi/koulutukset/kaikki_koulutukset/incoterms_2010_toimituslausekkeet.3016.html

Erityisesti hankintayksiköille

·       Hankintatoimen organisointi, johtaminen ja hankintaohjeistus

o   Hankintojen johtaminen

o   Hankintastrategia

o   Hankintaprosessin hallinta ja ohjeistaminen

o   Hankintaohjeet

o   Hankintatoimen organisointi ja hankintasäännön laadinta

o   Julkiset hankinnat liiketoimintajohtajan kannalta katsoen

o   Palveluhankintojen organisointi ja palvelustrategiat

·      

Erityistä kuntasektorille

Miten kehitetään hankintatoimintaa ja saadaan paikalliset yrittäjät paremmin mukaan tarjouskilpailuihin

o   Yhteiskoulutustilaisuuksia  kunta ja yrittäjät yhdessä

o   Julkiset hankinnat paikallista yrittäjyyttä tukemassa